learn &speak telugu through english. Animals Birds vocabullary words


Animals జంతువులు Jantuvulu
1. Amphibians ఉభయచరాలు Ubhayacarālu
frogspawn
newt నీరుడుము Nīruḍumu
frog కప్ప Kappa
tadpole tadpole
toad తెర కప్ప tera kappa
2. Arachnids
scorpion తేలు Tēlu
spider సాలీడు Sālīḍu
tarantula సాలీడు Sālīḍu
8. Molluscs మొలస్క్లు Molasklu
slug గొంగళి పురుగు gongilipurugu
snail నత్త Natta
3. Reptiles సరీసృపాలు Sarīsr̥pālu
blindworm blindworm
boa కొండచిలువ kondachiluva
chameleon ఊసరవెల్లి Ūsaravelli
constrictor snake
copperhead
coral snake పగడపు పాము Pagaḍapu pāmu
cottonmouth
crocodile మొసలి Mosali
tortoise, turtle తాబేలు Tābēlu
snake పాము Pāmu
sidewinder
sea snake సముద్ర పాము Samudra pāmu
saurian
salamander సాలమండర్ Sālamaṇḍar
python కొండచిలువ kondachilava
venomous snake విషపూరిత పాము Viṣapūrita pāmu
lizard బల్లి Balli
iguana ఉడుము Uḍumu
4. Worms పురుగులు Purugulu
leech జలగ Jalaga
tapeworm ఆంత్ర పరాన్నజీవి పురుగు Āntra parānnajīvi purugu
earthworm వానపాము Vānapāmu
roundworm ఎలికపాములు elikapamulu
5. Mammals పాలిచ్చు జంతువులు palichu janthuvulu
zebra జీబ్రా Jībrā
wolf తోడేలు Tōḍēlu
whales తిమింగలాలుTimiṅgalālu
weasel ముంగిస Muṅgisa
tiger పులి Puli
armadillo అలుక Aluka
anteater anteater
antelope లేడి Lēḍi
badger కుక్క Kukka
bat గబ్బిలము gabbilam
bears ఎలుగుబంట్లు Elugubaṇṭlu
beaver ఒకజంతువు
bullock కోడెను Kōḍenu
chimpanzee చింపాంజీ Cimpān̄jī
camel ఒంటె Oṇṭe
dachshund
deer, hart జింక Jiṅka
dolphin dolphin
elephant ఏనుగు Ēnugu
moose దుప్పి Duppi
hedgehog ముళ్ల పంది mulla pandi
hare కుందేలు kundelu
goat మేక Mēka
giraffe జిరాఫీ Jirāphī
gerbil gerbil
fox నక్క Nakka
gazelle దుప్పి Duppi
horse గుర్రం Gurraṁ
hamster చిట్టెలుక Ciṭṭeluka
grizzly bear బూడిద రంగు ఎలుగుబంటి Būḍida raṅgu elugubaṇṭi
hyena దుమ్ములగొండి Dum'mulagoṇḍi
lion సింహం Sinhaṁ
mongoose ముంగిస Muṅgisa
mouse ఎలుక Eluka
mule కంచరగాడిద kancharagadida
pig, hog పంది Pandi
panda పాండా Pāṇḍā
porcupine ముళ్ళపంది Muḷḷapandi
puma చిరుతపులి chiruthapuli
rat ఎలుక Eluka
seal ఉభయచరము
sheep గొర్రెలు Gorrelu
skunk ఉడుము vudumu
squirrel ఉడుత Uḍuta
6. Insects కీటకాలు Kīṭakālu
ant చీమ cheema
aphid పురుగు Purugu
bee తేనెటీగ teneega
flea గుమ్మడి పురుగు gummadipurugu
cockroach బొద్దింక Boddiṅka
caterpillar గొంగళి పురుగు Goṅgaḷi purugu
dragonfly తూనీగ Tūnīga
bumblebee
beetle
fly
gadfly జోరీగ Jōrīga
grasshopper మిడత
harvestman harvestman
bedbug నల్లి Nalli
larva పురుగులు Purugulu
louse పేను Pēnu
maggot ఈగ గుడ్డు eegaguddu
millipede కాళ్లజెఱ్ఱె kallajerre
moth పట్టుపురుగు pattupurugu
wasp కందిరీగ kandireega
7. Birds పక్షులు Pakṣulu
crow కాకి Kāki
cuckoo కోకిల Kōkila
dove, పావురం Pāvuraṁ
pigeon పావురం Pāvuraṁ
duck బాతు baathu
eagle డేగ Ḍēga
falcon గద్దను Gaddanu
finch గోరువంక వంటి ఒక పక్షి
flamingo రాజహంసలు Rājahansalu
goose Frequency బాతువంటి పెద్ద నీటి పక్షి
hawk డేగ, రాబందు deda,rabandhu
ostrich ఉష్ట్రపక్షి Uṣṭrapakṣi
owl గుడ్లగూబ Guḍlagūba
parrot చిలుక Ciluka
peacock నెమలి Nemali
pheasant నెమలి
raven కాకి kaaki
sparrow పిచుక pichuka
stork కొంగ konga
swan హంస hamsa
vulture రాబందు Rābandu
woodpecker వడ్రంగిపిట్ vadrangipitta
9. Butterflies సీతాకోక Sītākōka
silkworm పట్టుపురుగు Paṭṭupurugu
10. Fishes and Marine Animals
crab పీత peeta
halibut పెద్ద చేప peddachepa
lobster ఎండ్రకాయలు endrakayalu
shark సొరచేప sorachepa
shell గుల్ల gulla
shrimp రొయ్య చేప royyachepa

    more topics learn in telugu / Tvlap.com


www.tvlap.com © | Privacy Policy
about site map Terms of Use/Privacy